Vigtigheden af Bevidsthed om Farlige Stoffer

Arbejde med farlige stoffer indebærer risici, der kræver korrekt håndtering og forståelse. Ifølge lovgivningen skal medarbejdere, der regelmæssigt eller lejlighedsvis arbejder med farlige stoffer, have kendskab til dem. Med E-læringskurset “Grundlæggende viden...

ADR Farligt Gods

ADR Farligt Gods 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ) Eksplosive stoffer og genstande 2.1 Brandfarlige gasser 2.2 Ikke-brandfarlige, ikke-giftige gasser 2.3 Giftige gasser 3 Brandfarlige væsker 4.1 Brandfarlige faste stoffer 4.2 Selvantændelige stoffer 4.3 Stoffer, der...