Til medlemmer af Dansk Selskab for Medicinalkemi og Kemisk Biologi (DSMKB)

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d. 15. november kl 15:00. Generalforsamlingen afholdes via Zoom: https://ucph-ku.zoom.us/j/7687537285

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år.

3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt en orientering vedrørende de økonomiske udsigter for det kommende år.

4. Beretning fra selskabets repræsentant i Kemisk Forenings repræsentantskab.

5. Beretning fra udvalg nedsat af bestyrelsen.

6. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

7. Behandling af eventuelle forslag fra selskabets medlemmer.

8. Fastsættelse af medlemskontingent.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af revisor.

11. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formand Trond Ulven tu@sund.ku.dk senest 5. november.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Andreas Ritzén, 24. oktober 2023

Til medlemmer af Dansk Selskab for Medicinalkemi og Kemisk Biologi (DSMKB) Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d. 15. november kl 15:00. Generalforsamlingen afholdes via Zoom: https://ucph-ku.zoom.us/j/7687537285 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år. 3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab Read more about Generalforsamling 2023Read More