Danske virksomheder med import og/eller eksport til Södermanland Amt og Stockholmsregionen tilbydes nu et grønt og effektivt alternativ til vejtransport. 

DSV’s nye intermodale løsning med banetransport tilbagelægger strækningen på de cirka 750 km mellem Taulov og Katrineholm på blot 13,5 time, hvilket svarer til transittiden med lastbil uden et chaufførskifte undervejs. 

Søren Kramsbjerg Hansen, der er trafikansvarlig for Norden, siger om løsningen:

”Med over 350 rundtursbiler kørende på daglig basis mellem Danmark og Sverige fragter vi enorme mængder gods til og fra vores svenske naboer. Med vores intermodale løsning mellem Taulov og Katrineholm tilbyder vi nu et effektivt og vigtigst af alt grønt alternativ til vores kunder”. 

Banetransporten mellem Taulov og Katrineholm faciliteres af Deutsche Bahn i Skandinavien, der kører med 100 % eldrevne tog på strækningen. 

Køreplan med tidspunkter for indlevering og afhentning

Taulov til Katrineholm:
Tirsdag kl. 18:30, onsdag kl. 08:00
Torsdag kl. 18:30, fredag kl. 08:00
Fredag kl. 18:30, mandag kl. 08:00
Katrineholm til Taulov:
Mandag kl. 18:30, tirsdag kl. 09:00
Onsdag kl. 18:30, torsdag kl. 09:00
Fredag kl. 18:30, mandag kl. 07:00

CO2-besparelsen afhænger af afsender- og modtagerlokation

Den grønne gevinst med DSV’s nye intermodale setup afhænger af antallet af tilbagelagte kilometer med vejtransport ud af den samlede strækning fra dør-til-dør. Dette betyder, at hvis afsender og modtager har lokation tæt på baneterminalen i henholdsvis Taulov og Katrineholm, bliver størstedelen af den totale strækning tilbagelagt med elektrisk tog, hvilket giver en højere CO2-besparelse. Søren Kramsbjerg Hansen forklarer:

”Fordi vores kørselsradius med lastbil til og fra baneterminal i Danmark og Sverige har en betydning for den samlede CO2-besparelsen, vil ikke alle virksomheder kunne opnå samme mærkbare effekt. CO2-reduktionen vil være højst og i størrelsesordenen 70-80% for danske virksomheder, der holder til Syd for Århus og på Fyn og som har import og/eller eksport til Södermanland Amt og Stockholmsregionen”. 

Søren fremhæver samtidig, at baneløsningen og den grønne profil med en 30-50% CO2-reduktion sagtens kan være interessant for virksomheder med lokation i resten af Jylland og store dele af Sverige. 

Grønt alternativ til vejtransport mellem Danmark og Sverige

Eksempler på CO2-reduktion i forhold til vejtransport 

Nedenstående tre eksempler tager udgangspunkt i et helt læs med en fragtvægt på 29,7 tons: 

  • Odense – Örebro, CO2-besparelse på 80 %
  • Tønder – Linköping, CO2-besparelse på 70 %
  • Hobro – Stockholm, CO2-besparelse på 59 % 

Banetransport som grønt alternativ til vejtransport egner sig specielt til virksomheder med stor volumen pr. sending og et ensartet og fast flow året rundt. 

Er du interesseret i at høre mere om vores nye grønne intermodale løsning og få en pris og mulig CO2-besparelse på dine sendinger mellem Danmark og Sverige, bedes du udfylde vores onlineformular og vælge banetransport som foretrukne transportform. 

Gå til onlineformular og få et tilbud

Danske virksomheder med import og/eller eksport til Södermanland Amt og Stockholmsregionen tilbydes nu et grønt og effektivt alternativ til vejtransport. 
DSV’s nye intermodale løsning med banetransport tilbagelægger strækningen på de cirka 750 km mellem Taulov og Katrineholm på blot 13,5 time, hvilket svarer til transittiden med lastbil uden et chaufførskifte undervejs. 
Søren Kramsbjerg Hansen, der er trafikansvarlig for Norden, siger om løsningen:
”Med over 350 rundtursbiler kørende på daglig basis mellem Danmark og Sverige fragter vi enorme mængder gods til og fra vores svenske naboer. Med vores intermodale løsning mellem Taulov og Katrineholm tilbyder vi nu et effektivt og vigtigst af alt grønt alternativ til vores kunder”. 
Banetransporten mellem Taulov og Katrineholm faciliteres af Deutsche Bahn i Skandinavien, der kører med 100 % eldrevne tog på strækningen. 
Køreplan med tidspunkter for indlevering og afhentning
Taulov til Katrineholm:
Tirsdag kl. 18:30, onsdag kl. 08:00
Torsdag kl. 18:30, fredag kl. 08:00
Fredag kl. 18:30, mandag kl. 08:00Katrineholm til Taulov:
Mandag kl. 18:30, tirsdag kl. 09:00
Onsdag kl. 18:30, torsdag kl. 09:00
Fredag kl. 18:30, mandag kl. 07:00
CO2-besparelsen afhænger af afsender- og modtagerlokation
Den grønne gevinst med DSV’s nye intermodale setup afhænger af antallet af tilbagelagte kilometer med vejtransport ud af den samlede strækning fra dør-til-dør. Dette betyder, at hvis afsender og modtager har lokation tæt på baneterminalen i henholdsvis Taulov og Katrineholm, bliver størstedelen af den totale strækning tilbagelagt med elektrisk tog, hvilket giver en højere CO2-besparelse. Søren Kramsbjerg Hansen forklarer:
”Fordi vores kørselsradius med lastbil til og fra baneterminal i Danmark og Sverige har en betydning for den samlede CO2-besparelsen, vil ikke alle virksomheder kunne opnå samme mærkbare effekt. CO2-reduktionen vil være højst og i størrelsesordenen 70-80% for danske virksomheder, der holder til Syd for Århus og på Fyn og som har import og/eller eksport til Södermanland Amt og Stockholmsregionen”. 
Søren fremhæver samtidig, at baneløsningen og den grønne profil med en 30-50% CO2-reduktion sagtens kan være interessant for virksomheder med lokation i resten af Jylland og store dele af Sverige. 

Eksempler på CO2-reduktion i forhold til vejtransport 
Nedenstående tre eksempler tager udgangspunkt i et helt læs med en fragtvægt på 29,7 tons: 
Odense – Örebro, CO2-besparelse på 80 %
Tønder – Linköping, CO2-besparelse på 70 %
Hobro – Stockholm, CO2-besparelse på 59 % 
Banetransport som grønt alternativ til vejtransport egner sig specielt til virksomheder med stor volumen pr. sending og et ensartet og fast flow året rundt. 
Er du interesseret i at høre mere om vores nye grønne intermodale løsning og få en pris og mulig CO2-besparelse på dine sendinger mellem Danmark og Sverige, bedes du udfylde vores onlineformular og vælge banetransport som foretrukne transportform. 
Gå til onlineformular og få et tilbudRead More