I dag den 20. august 2020 træder den første del af EU-vejpakken omkring ændring i køre-hviletidsforordningen i kraft. 

Ændringen betyder, at vognmandsvirksomheder nu har pligt til at tilrettelægge chaufførernes arbejde på en sådan måde, at den enkelte chauffør har mulighed for en planlagt hjemreturnering til egen bopæl eller virksomhedens adresse hver 4. uge for afholdelse af det lange ugehvil. 

I DSV Road ser vi positivt på den nye regel og støtter op om bedre arbejdsforhold for chaufførerne. 

I praksis betyder den nye regel, at den enkelte vognmandsvirksomhed fremover skal:

  • Planlægge og sikre transportruten på en sådan måde, at chaufføren kan returnere hver 4. uge
  • Afholde eventuelle rejseomkostningerne forbundet med chaufførens returnering 
  • Sikre opbevaring af nødvendig dokumentation af planlægning samt rejseomkostninger med henblik på at kunne forelægge det på forlangende fra kontrolmyndigheder

I løbet af de næste uger forventes myndighederne i de enkelte EU-lande at fremlægge de nødvendige retningslinjer for dokumentation samt kontrolindsatser af de nye forpligtelser i henhold til reglen om returnering hver 4. uge. 

I DSV følger vi naturligvis implementeringen af den nye regel i køre-hviletidsforordningen nøje og vil komme med yderligere information, når dette foreligger.

Læs også ’EU-vejpakke på vej’

Ordlyden af den nye regel (artikel 8, stk. 8a) i køre-og hviletidsforordningen er som følge: 

”Transportvirksomheder tilrettelægger førernes arbejde, således at førerne kan vende tilbage til arbejdsgiverens virksomhed, hvor føreren sædvanligvis er baseret, og hvor førerens regulære ugentlige hviletid begynder, i etableringsmedlemsstaten eller tilbage til førernes bopæl indenfor hver fire på hinanden følgende uger med henblik på at afholde mindst én regulær ugentlig hviletid eller en ugentlig hviletid på mere end 45 timer, der tages som kompensation for reduceret ugentligt hviletid.   

Hvor føreren har afholdt to på hinanden følgende reducerede ugentlige hviletider i overensstemmelse med stk. 6, tilrettelægger transportvirksomheden imidlertid førerens arbejde, således at føreren kan vende tilbage inden starten på den regulære ugentlige hviletid på mere end 45 timer, der afholdes som kompensation. Virksomheden dokumenterer, hvordan den opfylder denne forpligtelse, og opbevarer dokumentationen i sine lokaler med henblik på at kunne forelægge den efter anmodning fra kontrolmyndigheder.” 

I dag den 20. august 2020 træder den første del af EU-vejpakken omkring ændring i køre-hviletidsforordningen i kraft. 
Ændringen betyder, at vognmandsvirksomheder nu har pligt til at tilrettelægge chaufførernes arbejde på en sådan måde, at den enkelte chauffør har mulighed for en planlagt hjemreturnering til egen bopæl eller virksomhedens adresse hver 4. uge for afholdelse af det lange ugehvil. 
I DSV Road ser vi positivt på den nye regel og støtter op om bedre arbejdsforhold for chaufførerne. 
I praksis betyder den nye regel, at den enkelte vognmandsvirksomhed fremover skal:

Planlægge og sikre transportruten på en sådan måde, at chaufføren kan returnere hver 4. uge
Afholde eventuelle rejseomkostningerne forbundet med chaufførens returnering 
Sikre opbevaring af nødvendig dokumentation af planlægning samt rejseomkostninger med henblik på at kunne forelægge det på forlangende fra kontrolmyndigheder

I løbet af de næste uger forventes myndighederne i de enkelte EU-lande at fremlægge de nødvendige retningslinjer for dokumentation samt kontrolindsatser af de nye forpligtelser i henhold til reglen om returnering hver 4. uge. 
I DSV følger vi naturligvis implementeringen af den nye regel i køre-hviletidsforordningen nøje og vil komme med yderligere information, når dette foreligger.
Læs også ’EU-vejpakke på vej’

Ordlyden af den nye regel (artikel 8, stk. 8a) i køre-og hviletidsforordningen er som følge: 
”Transportvirksomheder tilrettelægger førernes arbejde, således at førerne kan vende tilbage til arbejdsgiverens virksomhed, hvor føreren sædvanligvis er baseret, og hvor førerens regulære ugentlige hviletid begynder, i etableringsmedlemsstaten eller tilbage til førernes bopæl indenfor hver fire på hinanden følgende uger med henblik på at afholde mindst én regulær ugentlig hviletid eller en ugentlig hviletid på mere end 45 timer, der tages som kompensation for reduceret ugentligt hviletid.   
Hvor føreren har afholdt to på hinanden følgende reducerede ugentlige hviletider i overensstemmelse med stk. 6, tilrettelægger transportvirksomheden imidlertid førerens arbejde, således at føreren kan vende tilbage inden starten på den regulære ugentlige hviletid på mere end 45 timer, der afholdes som kompensation. Virksomheden dokumenterer, hvordan den opfylder denne forpligtelse, og opbevarer dokumentationen i sine lokaler med henblik på at kunne forelægge den efter anmodning fra kontrolmyndigheder.” Read More