DSV’s nuværende logistikfaciliteter i og omkring Horsens er ikke længere store nok i forhold til den nuværende og den forventede vækst. Samtidig ønsker DSV at konsolidere virksomhedens lagre og terminaler i Horsens-området for at opnå en øget effektivitet og produktivitet og samtidig skabe grønne besparelser. Derfor opfører DSV et moderne og fremtidssikret logistikcenter på et 700.000 kvm. stort areal i Lund ved Horsens. 

Simon H. Galsgaard, der er administrerende direktør i DSV Road Danmark, siger: 

”I DSV har vi fokus på at sikre vækst i vores forretning. Vi ønsker som en del af vækststrategien at samle alle vores aktiviteter inden for Air & Sea, Road og Solutions på én lokation for at sikre både effektiv drift og endnu bedre løsninger for vores kunder. Samtidig er Horsens et strategisk vigtigt knudepunkt i forhold til vores distributionsmønstre mellem Norden og Europa, og vi har mange dygtige medarbejdere her, vi gerne vil beholde, så vi er meget glade for, at vi med denne aftale kan fastholde vores tilknytning til byen.” 

DSV opfører Europas største logistikcenter ved Horsens
Europas største logistikcenter
Det nye logistikcenter bliver opført på nabogrunden til DSV’s nuværende faciliteter i Lund. Det kommende byggeri bliver ikke alene Danmarks største logistikcenter, men også Europas største med kun én lejer. Kontorbygningen bliver ca. 18.000 kvm., cross-dock-terminalen til omfordeling af varer bliver ca. 50.000 kvm., og endelig kan der komme mellem 200.000-269.000 kvm. logistikfaciliteter.

”Det er til dato det største byggeri, DSV har opført, så vi glæder os naturligvis til de nye og enorme muligheder, det også giver os,” fortæller Simon H. Galsgaard og uddyber:  

”Det er en del af vores strategi at konsolidere vores mindre faciliteter og skabe større, moderne og fremtidssikrede faciliteter, som kommer både vores kunder og os til gavn. Blandt andet bliver Nyt DSV Logistikcenter Horsens kendetegnet ved en meget høj grad af automatisering, som sikrer hurtig og effektiv håndtering af store volumener af gods.” 

Det største erhvervsjordssalg 
For Horsens Kommune er der tale om et historisk stort salg af erhvervsjord. 

Peter Sørensen, der er borgmester i Horsens Kommune, siger: 

”Mig bekendt er det her det største erhvervsjordssalg i Horsens Kommunes historie, og jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at DSV har valgt at placere deres nye logistikcenter i vores kommune. DSV har i dag ca. 750 arbejdspladser i Horsens, og med udvidelsen vil det stige til over 1.000 – og flere vil med tiden formentlig komme til. Det er arbejdspladser inden for logistik, transport, lager og administration, som er arbejdspladser, der passer godt til Horsens. Derfor er jeg rigtig glad for den aftale, vi har indgået om salg af en halv million kvadratmeter erhvervsjord til DSV.”

Peter Sørensen pointerer også, at det store byggeri vil kaste arbejdspladser af sig i byggefasen:  

”Så stort et byggeri betyder, at der vil være rigtig mange arbejdspladser i anlægsfasen, og det vil bl.a. komme lokale håndværkere og vognmænd til gavn. DSV har lavet et overslag, der viser, at det ikke er urealistisk, at der i anlægsfasen vil være 250 jobs.” 

Ny vej til Horsens C
Som en del af aftalen planlægger Horsens Kommune at anlægge en omfartsvej, der vil lede store dele af den tunge trafik fra erhvervsområdet til Horsens C-afkørslen. Formålet er at give erhvervsvirksomhederne i området lettere adgang til E45 og at aflaste den meget trafikerede Silkeborgvej. Det vil samtidig være til gavn for de bilister, der pendler til og fra Horsens ad Silkeborgvej og krydser E45 ved Horsens V.  

DSV opfører Europas største logistikcenter ved Horsens

”Silkeborgvej og afkørslen ved Horsens Vest er blandt de allermest trafikerede strækninger i hele kommunen, og med en øget trafik fra bl.a. DSV er det nødvendigt at få skabt en anden forbindelse til E45. Derfor anlægger vi en ny vej fra Horsens C til Vrøndingvej og videre til Mossvej, hvoraf den sidstnævnte del allerede er lokalplanlagt. Forventningen er, at den nye vej vil flytte ca. 80 pct. af den lastbiltrafik fra erhvervsområdet, der i dag kører til og fra E45 ved Horsens Vest og Silkeborgvej,” forklarer Peter Sørensen og understreger, at den nye vejforbindelse vil gavne hele Erhvervsområde Vega:

”Med DSV’s udvidelse bliver hele erhvervsområdet styrket. Vi ved, at store virksomheder tiltrækker andre, og min forventning er, at 1-2 år efter første spadestik på DSVs nye logistikcenter vil hele området være udsolgt og dermed vil endnu flere lokale arbejdspladser være skabt.” 

Fakta: 
Nyt DSV Logistikcenter Horsens: 
– Byggegrund ca. 700.000 kvm. hvoraf 500.000 kvm. sælges til DSV af Horsens Kommune
– Ca. 200.000-269.000 kvm logistikfaciliteter
– Ca. 50.000 kvm distributionshaller
– Ca. 18.000 kvm kontor/administration

Tidsplan: 
– Forventet første spadestik på det nye byggeri er august 2021
– Forventet indflytning er ultimo 2022/primo 2023, hvor lagerbygning, terminal og administrationsbygning står færdige.
– Herefter vil der pågå yderligere arbejder i ca. 3 – 3½ år, hvorefter det nye DSV Logistikcenter Horsens forventes færdigudbygget i løbet af 2026. 

Kontakt:
Maiken Riise Andersen, Kommunikationschef i DSV Panalpina: 50 54 14 34

 

DSV’s nuværende logistikfaciliteter i og omkring Horsens er ikke længere store nok i forhold til den nuværende og den forventede vækst. Samtidig ønsker DSV at konsolidere virksomhedens lagre og terminaler i Horsens-området for at opnå en øget effektivitet og produktivitet og samtidig skabe grønne besparelser. Derfor opfører DSV et moderne og fremtidssikret logistikcenter på et 700.000 kvm. stort areal i Lund ved Horsens. 
Simon H. Galsgaard, der er administrerende direktør i DSV Road Danmark, siger: ”I DSV har vi fokus på at sikre vækst i vores forretning. Vi ønsker som en del af vækststrategien at samle alle vores aktiviteter inden for Air & Sea, Road og Solutions på én lokation for at sikre både effektiv drift og endnu bedre løsninger for vores kunder. Samtidig er Horsens et strategisk vigtigt knudepunkt i forhold til vores distributionsmønstre mellem Norden og Europa, og vi har mange dygtige medarbejdere her, vi gerne vil beholde, så vi er meget glade for, at vi med denne aftale kan fastholde vores tilknytning til byen.” 
Europas største logistikcenter
Det nye logistikcenter bliver opført på nabogrunden til DSV’s nuværende faciliteter i Lund. Det kommende byggeri bliver ikke alene Danmarks største logistikcenter, men også Europas største med kun én lejer. Kontorbygningen bliver ca. 18.000 kvm., cross-dock-terminalen til omfordeling af varer bliver ca. 50.000 kvm., og endelig kan der komme mellem 200.000-269.000 kvm. logistikfaciliteter.”Det er til dato det største byggeri, DSV har opført, så vi glæder os naturligvis til de nye og enorme muligheder, det også giver os,” fortæller Simon H. Galsgaard og uddyber:  ”Det er en del af vores strategi at konsolidere vores mindre faciliteter og skabe større, moderne og fremtidssikrede faciliteter, som kommer både vores kunder og os til gavn. Blandt andet bliver Nyt DSV Logistikcenter Horsens kendetegnet ved en meget høj grad af automatisering, som sikrer hurtig og effektiv håndtering af store volumener af gods.” Det største erhvervsjordssalg 
For Horsens Kommune er der tale om et historisk stort salg af erhvervsjord. 
Peter Sørensen, der er borgmester i Horsens Kommune, siger: ”Mig bekendt er det her det største erhvervsjordssalg i Horsens Kommunes historie, og jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at DSV har valgt at placere deres nye logistikcenter i vores kommune. DSV har i dag ca. 750 arbejdspladser i Horsens, og med udvidelsen vil det stige til over 1.000 – og flere vil med tiden formentlig komme til. Det er arbejdspladser inden for logistik, transport, lager og administration, som er arbejdspladser, der passer godt til Horsens. Derfor er jeg rigtig glad for den aftale, vi har indgået om salg af en halv million kvadratmeter erhvervsjord til DSV.”
Peter Sørensen pointerer også, at det store byggeri vil kaste arbejdspladser af sig i byggefasen:  ”Så stort et byggeri betyder, at der vil være rigtig mange arbejdspladser i anlægsfasen, og det vil bl.a. komme lokale håndværkere og vognmænd til gavn. DSV har lavet et overslag, der viser, at det ikke er urealistisk, at der i anlægsfasen vil være 250 jobs.” Ny vej til Horsens C
Som en del af aftalen planlægger Horsens Kommune at anlægge en omfartsvej, der vil lede store dele af den tunge trafik fra erhvervsområdet til Horsens C-afkørslen. Formålet er at give erhvervsvirksomhederne i området lettere adgang til E45 og at aflaste den meget trafikerede Silkeborgvej. Det vil samtidig være til gavn for de bilister, der pendler til og fra Horsens ad Silkeborgvej og krydser E45 ved Horsens V.  
”Silkeborgvej og afkørslen ved Horsens Vest er blandt de allermest trafikerede strækninger i hele kommunen, og med en øget trafik fra bl.a. DSV er det nødvendigt at få skabt en anden forbindelse til E45. Derfor anlægger vi en ny vej fra Horsens C til Vrøndingvej og videre til Mossvej, hvoraf den sidstnævnte del allerede er lokalplanlagt. Forventningen er, at den nye vej vil flytte ca. 80 pct. af den lastbiltrafik fra erhvervsområdet, der i dag kører til og fra E45 ved Horsens Vest og Silkeborgvej,” forklarer Peter Sørensen og understreger, at den nye vejforbindelse vil gavne hele Erhvervsområde Vega:”Med DSV’s udvidelse bliver hele erhvervsområdet styrket. Vi ved, at store virksomheder tiltrækker andre, og min forventning er, at 1-2 år efter første spadestik på DSVs nye logistikcenter vil hele området være udsolgt og dermed vil endnu flere lokale arbejdspladser være skabt.” 
Fakta: 
Nyt DSV Logistikcenter Horsens: 
– Byggegrund ca. 700.000 kvm. hvoraf 500.000 kvm. sælges til DSV af Horsens Kommune
– Ca. 200.000-269.000 kvm logistikfaciliteter
– Ca. 50.000 kvm distributionshaller
– Ca. 18.000 kvm kontor/administrationTidsplan: 
– Forventet første spadestik på det nye byggeri er august 2021
– Forventet indflytning er ultimo 2022/primo 2023, hvor lagerbygning, terminal og administrationsbygning står færdige.
– Herefter vil der pågå yderligere arbejder i ca. 3 – 3½ år, hvorefter det nye DSV Logistikcenter Horsens forventes færdigudbygget i løbet af 2026. 
Kontakt:
Maiken Riise Andersen, Kommunikationschef i DSV Panalpina: 50 54 14 34
 Read More