I november 2019 annoncerede DSV panalpina sin deltagelse i Science Based Targets Initiative (SBTi), og at vi som en del af dette arbejde ville udvikle mål for nedbringelse af vores CO2-fodaftryk. Vi kan nu offentliggøre vores ambitioner.

DSV Panalpina forpligter sig til at reducere sine samlede Scope 1- og 2-udledninger med 40 % inden 2030 i forhold til 2019. De forpligter sig ligeledes til over samme periode at reducere sine samlede Scope 3-udledninger med 30 %. Scope 1 og 2 omfatter udledninger fra blandt andet kontorer, lagerbygninger og firmabiler, hvorimod Scope 3 omfatter udledninger fra transportaktiviteter udført af underleverandører. 

 

 

I 2019 udgjorde koncernens samlede udledninger 16 millioner tons CO2, hvoraf størstedelen var relateret til transportaktiviteter udført af underleverandører. Det betyder, at DSV Panalpina bliver nødt til at arbejde tæt sammen med sine underleverandører – rederier, luftfartsselskaber og vognmænd – for at nå målsætningerne. 

Adm. direktør i DSV Panalpina, Jens Bjørn Andersen, siger:

“Med disse ambitiøse målsætninger sætter vi en langsigtet og tydelig kurs for vores klimaindsats. Vi vil være førende i branchen på dette felt, og vi ved, at det kræver en stålsat indsats fra hele vores organisation at nå vores mål, men dette er en kamp, vi skal vinde. Det er vores faste overbevisning, at bæredygtighed og langsigtet forretningsmæssig succes går hånd i hånd.”

Lindsay Zingg, direktør for bæredygtighed i DSV Panalpina, siger:

“Da DSV overtog Panalpina i 2019, besluttede vi at videreføre Panalpinas forpligtelser under Science Based Targets-initiativet. At vi på mindre end seks måneder midt i en integrationsproces har været i stand til indsamle alle data fra begge selskaber, udvikle ambitiøse mål og få godkendt dem af Science Based Targets-initiativet, vidner om, hvor meget vi brænder for dette initiativ.” 
 
I arbejdet med at reducere udledningerne deltager DSV Panalpina i forskellige initiativer, herunder samarbejdet om bæredygtige brændstoffer, som virksomheden offentliggjorde den 26. maj i år. Målet med dette projekt er at udvikle et anlæg, der kan levere bæredygtige brændsler i industriel skala til lastbiler, skibe og fly inden 2030.
 
DSV Panalpina har allerede et tæt samarbejde med sine leverandører og kunder om at implementere smartere løsninger og vælge grønnere alternativer, når det er økonomisk muligt. Virksomheden tilbyder blandt andet sine kunder løsninger, der optimerer deres forsyningskæder, både i forhold til omkostninger og bæredygtighed, herunder konsolidering af gods og valg af optimal transporttype, rute og pakning osv.
 
De ambitiøse mål sætter en klar kurs for virksomhedens indsats for klimaet, og DSV Panalpina arbejder  nu på en detaljeret plan for de næste skridt på rejsen.

 

Læs også ‘DSV og en række førende danske selskaber går sammen om ambitiøst projekt inden for bæredygtige brændstoffer’

Kontakt:

Christian Krogslund, Marketing- og kommunikationsdirektør i DSV Panalpina: 28 44 22 35
Maiken Riise Andersen, Kommunikationsdirektør i DSV Panalpina: 50 54 14 34

FAKTA

Hvad er Science Based Targets-initiativet?
Science Based Targets initiative (SBTi) er et fælles, internationalt initiativ drevet af Carbon Disclosure Project, FN’s Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden. Klimamål, der fastsættes under dette initiativ, er baseret på standarder, der er defineret af international klimaforskning som nødvendige for at nå målsætningerne i Parisaftalen.

Hvad er et ‘forskningsbaseret mål’?
De målsætninger, der fastsættes af virksomheder for at reducere udledningen af drivhusgasser, anses for at være ‘forskningsbaserede’, hvis de lever op til de nyeste forskningsmæssige standarder, der er defineret som nødvendige for at nå målsætningerne i Parisaftalen: At begrænse den globale opvarmning til under 2°C og at arbejde for at begrænse opvarmningen til under 1,5°C.

Hvorfor er det vigtigt at have mål, der er godkendt af Science Based Targets-initiativet?

Science Based Targets bygger på den ekspertise og stringens, der ligger til grund for opbygningen af en international forskningsmæssig konsensus, kombineret med en transparent tilgang, hvor virksomheder tildeles deres retfærdige andel af reduktionerne. Det betyder, at en virksomhed nu tydeligt kan vise, at den gør sin del af arbejdet for at nå Parisaftalens klimamål. Det samme er ikke muligt med andre klimamål, som dermed ikke er på linje med international klimaforskning og Parisaftalen.

Hvad betyder Scope 1-, 2- og 3-udledninger?
Scope 1-udledninger er de direkte udledninger fra egne kilder, f.eks. kontorbygninger og firmabiler.  

Scope 2-udledninger er indirekte udledninger fra produktionen af købt elektricitet, vanddamp, opvarmning eller afkøling.

Scope 3-udledninger er alle indirekte udledninger (som ikke er omfattet af Scope 2) i den rapporterende virksomheds værdikæde, både i opadgående (køb) og nedadgående retning (salg) – eksempelvis udvinding og produktion af købte materialer og brændstoffer, transportrelaterede aktiviteter udført af maskinel, der ikke er ejet eller kontrolleret af den rapporterende virksomhed. 

Hvordan er CO2-udledningerne for 2019 blevet målt?

Koncernen udledte i alt 16 millioner tons CO2 i 2019. Dette tal omfatter helårsudledningen for både DSV og Panalpina. Udledningerne er målt ved hjælp af EcoTransIT-beregningsmodellen. 

 

I november 2019 annoncerede DSV panalpina sin deltagelse i Science Based Targets Initiative (SBTi), og at vi som en del af dette arbejde ville udvikle mål for nedbringelse af vores CO2-fodaftryk. Vi kan nu offentliggøre vores ambitioner.
DSV Panalpina forpligter sig til at reducere sine samlede Scope 1- og 2-udledninger med 40 % inden 2030 i forhold til 2019. De forpligter sig ligeledes til over samme periode at reducere sine samlede Scope 3-udledninger med 30 %. Scope 1 og 2 omfatter udledninger fra blandt andet kontorer, lagerbygninger og firmabiler, hvorimod Scope 3 omfatter udledninger fra transportaktiviteter udført af underleverandører. 
 

 
I 2019 udgjorde koncernens samlede udledninger 16 millioner tons CO2, hvoraf størstedelen var relateret til transportaktiviteter udført af underleverandører. Det betyder, at DSV Panalpina bliver nødt til at arbejde tæt sammen med sine underleverandører – rederier, luftfartsselskaber og vognmænd – for at nå målsætningerne. 
Adm. direktør i DSV Panalpina, Jens Bjørn Andersen, siger:
“Med disse ambitiøse målsætninger sætter vi en langsigtet og tydelig kurs for vores klimaindsats. Vi vil være førende i branchen på dette felt, og vi ved, at det kræver en stålsat indsats fra hele vores organisation at nå vores mål, men dette er en kamp, vi skal vinde. Det er vores faste overbevisning, at bæredygtighed og langsigtet forretningsmæssig succes går hånd i hånd.”
Lindsay Zingg, direktør for bæredygtighed i DSV Panalpina, siger:
“Da DSV overtog Panalpina i 2019, besluttede vi at videreføre Panalpinas forpligtelser under Science Based Targets-initiativet. At vi på mindre end seks måneder midt i en integrationsproces har været i stand til indsamle alle data fra begge selskaber, udvikle ambitiøse mål og få godkendt dem af Science Based Targets-initiativet, vidner om, hvor meget vi brænder for dette initiativ.” 
 
I arbejdet med at reducere udledningerne deltager DSV Panalpina i forskellige initiativer, herunder samarbejdet om bæredygtige brændstoffer, som virksomheden offentliggjorde den 26. maj i år. Målet med dette projekt er at udvikle et anlæg, der kan levere bæredygtige brændsler i industriel skala til lastbiler, skibe og fly inden 2030.
 
DSV Panalpina har allerede et tæt samarbejde med sine leverandører og kunder om at implementere smartere løsninger og vælge grønnere alternativer, når det er økonomisk muligt. Virksomheden tilbyder blandt andet sine kunder løsninger, der optimerer deres forsyningskæder, både i forhold til omkostninger og bæredygtighed, herunder konsolidering af gods og valg af optimal transporttype, rute og pakning osv.
 
De ambitiøse mål sætter en klar kurs for virksomhedens indsats for klimaet, og DSV Panalpina arbejder  nu på en detaljeret plan for de næste skridt på rejsen.
 
Læs også ‘DSV og en række førende danske selskaber går sammen om ambitiøst projekt inden for bæredygtige brændstoffer’
Kontakt:

Christian Krogslund, Marketing- og kommunikationsdirektør i DSV Panalpina: 28 44 22 35
Maiken Riise Andersen, Kommunikationsdirektør i DSV Panalpina: 50 54 14 34
FAKTA
Hvad er Science Based Targets-initiativet?
Science Based Targets initiative (SBTi) er et fælles, internationalt initiativ drevet af Carbon Disclosure Project, FN’s Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden. Klimamål, der fastsættes under dette initiativ, er baseret på standarder, der er defineret af international klimaforskning som nødvendige for at nå målsætningerne i Parisaftalen.Hvad er et ‘forskningsbaseret mål’?
De målsætninger, der fastsættes af virksomheder for at reducere udledningen af drivhusgasser, anses for at være ‘forskningsbaserede’, hvis de lever op til de nyeste forskningsmæssige standarder, der er defineret som nødvendige for at nå målsætningerne i Parisaftalen: At begrænse den globale opvarmning til under 2°C og at arbejde for at begrænse opvarmningen til under 1,5°C.
Hvorfor er det vigtigt at have mål, der er godkendt af Science Based Targets-initiativet?
Science Based Targets bygger på den ekspertise og stringens, der ligger til grund for opbygningen af en international forskningsmæssig konsensus, kombineret med en transparent tilgang, hvor virksomheder tildeles deres retfærdige andel af reduktionerne. Det betyder, at en virksomhed nu tydeligt kan vise, at den gør sin del af arbejdet for at nå Parisaftalens klimamål. Det samme er ikke muligt med andre klimamål, som dermed ikke er på linje med international klimaforskning og Parisaftalen.Hvad betyder Scope 1-, 2- og 3-udledninger?
Scope 1-udledninger er de direkte udledninger fra egne kilder, f.eks. kontorbygninger og firmabiler.  
Scope 2-udledninger er indirekte udledninger fra produktionen af købt elektricitet, vanddamp, opvarmning eller afkøling.
Scope 3-udledninger er alle indirekte udledninger (som ikke er omfattet af Scope 2) i den rapporterende virksomheds værdikæde, både i opadgående (køb) og nedadgående retning (salg) – eksempelvis udvinding og produktion af købte materialer og brændstoffer, transportrelaterede aktiviteter udført af maskinel, der ikke er ejet eller kontrolleret af den rapporterende virksomhed. 
Hvordan er CO2-udledningerne for 2019 blevet målt?
Koncernen udledte i alt 16 millioner tons CO2 i 2019. Dette tal omfatter helårsudledningen for både DSV og Panalpina. Udledningerne er målt ved hjælp af EcoTransIT-beregningsmodellen. 
 Read More