Dette kapitel indeholder de bestemmelser, som finder anvendelse på transport af farligt gods i visse klasser, som er emballeret i begrænsede mængder. Mængdebegrænsningen for den indvendige emballage eller genstand er angivet for hvert stof i kapitel 3.2, tabel A, kolonne (7a). Desuden er mængden ”0” angivet i denne kolonne for hver betegnelse, som det ikke er tilladt at transportere i henhold til dette kapitel.

Begrænsede mængder af farligt gods, der er emballeret i sådanne begrænsede mængder, og som opfylder bestemmelserne i dette kapitel, er ikke underlagt andre bestemmelser i ADR med undtagelse af de relevante bestemmelser i:

  • (a) del 1, kapitel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9;
  • (b) del 2;
  • (c) del 3, kapitel 3.1, 3.2, 3.3 (undtagen særlig bestemmelse 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 og 650 (e));
  • (d) del 4, punkt 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 til 4.1.1.8;
  • (e) del 5, 5.1.2.1 (a) (i) og (b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.10 og 5.4.2;
  • (f) del 6, fremstillingskravene i 6.1.4 samt punkt 6.2.5.1 og 6.2.6.1 – 6.2.6.3;
  • (g) del 7, kapitel 7.1 samt 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (undtagen 7.5.1.4), 7.5.2.4, 7.5.7, 7.5.8 og 7.5.9.
  • (h) 8.6.3.3 og 8.6.4.

Farligt gods må kun emballeres i indvendige emballager, der er anbragt i passende ydre em-ballager. Der kan anvendes mellememballager. For genstande i underklasse 1.4, forenelig-hedsgruppe S, skal bestemmelserne i 4.1.5 desuden være opfyldt til fulde. Det er ikke nød-vendigt at anvende indvendige emballager til transport af genstande som f.eks. aerosoler el-ler “beholdere, små, indeholdende gas”. Kolliets bruttovægt må ikke overstige 30 kg.