ADR Farligt Gods
1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ) Eksplosive stoffer og genstande
2.1 Brandfarlige gasser
2.2 Ikke-brandfarlige, ikke-giftige gasser
2.3 Giftige gasser
3 Brandfarlige væsker
4.1 Brandfarlige faste stoffer
4.2 Selvantændelige stoffer
4.3 Stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand
5.1 Oxiderende stoffer
5.2 Organiske peroxider
6.1 Giftige stoffer
6.2 Smittefarlige stoffer
7 Radioaktive stoffer
8 Ætsende stoffer
9 Forskellige farlige stoffer og genstande

Følg nu dette E-learning-kursus om farlige stoffer.