See below for English.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling mandag d. 19 november kl 16:00. Generalforsamlingen afholdes i auditorium A3, Københavns Universitet, Universitetsparken 2, 2100 København Ø.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år.

3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt en orientering vedrørende de økonomiske udsigter for det kommende år.

4. Beretning fra selskabets repræsentant i Kemisk Forenings repræsentantskab.

5. Beretning fra udvalg nedsat af bestyrelsen.

6. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

7. Behandling af eventuelle forslag fra selskabets medlemmer.

8. Fastsættelse af medlemskontingent.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Under pkt. 6 foreligger et forslag om en tilføjelse til vedtægterne som specificerer at regnskabsåret løber fra d. 1 oktober til d. 30 september i overensstemmelse med regnskabsåret for Kemisk Forening. Bestyrelsen foreslår at der indsættes en ny §6 Økonomi, og at eksisterende §6-8 omnummereres til §7-9:

§6 Økonomi

Regnskabsåret løber fra l. oktober til 30. september. Regnskabet revideres af den af sektionens generalforsamling valgte revisor eller dennes suppleant. Regnskabet tilstilles Kemisk Forening.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formand Trond Ulven tu@sund.ku.dk senest 9. november.

 

English version

Notice is hereby given that the ordinary annual general meeting of the DSMKB will be held on Monday, 19th November at 4:00 pm. The general meeting will be held in auditorium A3, University of Copenhagen, Universitetsparken 2, 2100 København Ø.

Agenda

1. Election of chairman of the meeting and minute writer.

2. Report by the chairman of the board regarding activities during the past year and ideas and plans for next year.

3. Presentation by the treasurer of the audited annual report for adoption, and an overview of the financial prospects for next year.

4. Report by the DSMKB representative of the Chemical Society board of representatives.

5. Reports by committees appointed by the board of directors.

6. Proposals from the board of directors.

7. Proposals from the members.

8. Membership fee.

9. Election of board members.

10. Election of auditor and deputy auditor.

11. AOB.

Regarding item 6, the board of directors proposes an amendment to the bylaws to specify that the fiscal year runs from 1st October to 30th September to align with the Chemical Society. The board proposes that a new §6 Økonomi be inserted, and that the existing §6-8 be renumbered to §7-9:

§6 Økonomi

Regnskabsåret løber fra l. oktober til 30. september. Regnskabet revideres af den af sektionens generalforsamling valgte revisor eller dennes suppleant. Regnskabet tilstilles Kemisk Forening.

Proposals that you wish to submit to the annual general meeting must be submitted to the chairman Trond Ulven tu@sund.ku.dk no later than 9th November.

See below for English. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling mandag d. 19 november kl 16:00. Generalforsamlingen afholdes i auditorium A3, Københavns Universitet, Universitetsparken 2, 2100 København Ø. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år. 3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab Read more about Generalforsamling / Annual general meeting 2018Read More