E-læringskursus

farlige stoffer

Følg nu dette E-laeringskursus om farlige stoffer, så du kan arbejde sikkert med farlige stoffer

Om kurset

I E-læringskurset “Grundlæggende viden om farlige stoffer vil der blive drøftet mange emner, såsom love og forskrifter, klassificering af stoffer i henhold til ADR, GHS, 1.000 point tabel, hændelseskontrol af farlige stoffer. Kurset opfylder også kravene i ADR til uddannelse af for eksempel afsender, pakker, påfylder, læsser og losser (undtagen chaufføren).

Læs mere 

Log ind for kursusdeltagere

Billedet ovenfor fører dig til kursets sikre side. indtast log ind koden som angivet i din kursusbekræftelse. Sørg for, at du bruger de samme store og små bogstaver.

Læs mere

Hvis du vil deltage

Du kan bestille kurset direkte, og efter vi har modtaget din betalingen, kan du starte. Sørg for at du indtaster navn, e-mailadresser og fødselsdato for alle deltagere i de relevante felter i bestillingen.

Læs mere

FARLIGT GODS EMBALLERET I BEGRÆNSEDE MÆNGDER

FARLIGT GODS EMBALLERET I BEGRÆNSEDE MÆNGDER

Dette kapitel indeholder de bestemmelser, som finder anvendelse på transport af farligt gods i visse klasser, som er emballeret i begrænsede mængder. Mængdebegrænsningen for den indvendige emballage eller genstand er angivet for hvert stof i kapitel 3.2, tabel A,...

De ADR vigtigste parters forpligtelser: Afsender

De ADR vigtigste parters forpligtelser: Afsender

Afsenderen af farligt gods må kun overdrage forsendelser til transport, der opfylder bestem-melserne i ADR. Hvad angår 1.4.1, skal afsenderen navnlig (a) Kontrollere, at det farlige gods er klassificeret og tilladt at transportere i overensstem-melse med ADR, (b) Give...

ADR Farligt Gods

ADR Farligt Gods

ADR Farligt Gods 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ) Eksplosive stoffer og genstande 2.1 Brandfarlige gasser 2.2 Ikke-brandfarlige, ikke-giftige gasser 2.3 Giftige gasser 3 Brandfarlige væsker 4.1 Brandfarlige faste stoffer 4.2 Selvantændelige stoffer 4.3 Stoffer, der...